شعری زیبا تقدیم به استاد ناظری

شعری زیبا خطاب به "استاد شهرام ناظری" که چندی پیش در ماهنامه هنر و موسیقی (به قلم مهدی ستایشگر) چاپ شده بود،تقدیم به شما دوستداران عزیز استاد:

بخوان آریایی، سرود رهایی                               که نشناسد این ره مگر آریایی
بکش تیغه تیز آوازه چون صبح                             که نقش برون آری از روشنایی
بزن بانگ بیداری از ماورالنهر                              بدان صوت پر صولت ماورایی
نهیبی ز ایران قرا بر جهان زن                             به اوج عراق و به موج قرایی
بگو مطرب معنوی ره گشاید                              به سیر مقامات موسیقیایی
تو تکخوان درد دل غنچه ات باش                        کند با تو گل ها همه همصدایی
به کام انگبین، مطرب آهنین دست                     چشاند به دف ضرب شستی خدایی
بخوان شروه های شرربار شهری                        و یا کوچه باغاتی روستایی
شدم نقره داغی ورق خورده رودست                   ز بازیگزاران عصر طلایی
گذشت آنکه مطرب به ضرب اصولی                     کند پیش بدپیشگان خوش ادایی
گذشت آنکه: گفتند خنیاگر ما                            بخواند فلان و بگوید فکایی
ازین پس نسازد سر رشته مطرب                       به آیین تار بریشم بهایی
گر امروز مطرب زند پنجه کـُردی                          کند چشم دشمن به یک پنجه سایی
بیینید، خنیا غزل خوان امروز                             قصاید سراید به تای سنایی
دریغا فروزان فر و پیر فرزان                                 کجا سایه سار بهار و همایی؟
اساس قضاوت چو آمد، نگفتند؟                          برادر، به اصل برائت برآیی؟
چو نیلوفر آبی از خاک برخیز                              نه چون شاخه تر به هر سو گرایی
بمیرد شب و روز گر ماه و خورشید                      فرامش کنند عادت جابجایی
من از عطر اشراق مستم، که از عقل                  گرفته مشامم، حکیم مشایی
الا ساز آواز برداشت کرده                                 فروداشتی کن به دور نهایی!
بخوانند ز امروزمان پرده خوانان                           روایت به منظومه های غنایی
زهی شاه تار نکیسا که آموخت                         به گویندگان راز آتش نوایی:
بگو پیش تخت ملک، طاقدیسی                        بخوان روی ایوان شه، شاختایی
به "شهرام" شه نامه خوانان نوشتم                   بخوان آریایی سرود رهایی

یاحق.

/ 8 نظر / 167 بازدید
حمیدرضا مجیری

سلام دوست عزیز چرا کتاب های مرحوم کیوان قدرخواه تجدید چاپ نمی شوند؟چرا گزیده ای از اشعار ایشان در یک مجموعه چاپ نمی شود؟ایشان شاعر بزرگی بودند و همه ی اینها حداقل کاری ست که باید برایشان انجام شود.لطفا در این زمینه پیگیری کنید.

رضا

مقاله ای غرض آمیز در باره کنسرت استاد ناظری در سایت بی بی سی فارسی که بنده در وبلاگم آورده ام.

کیان

كارگاه آواز استاد شهرام ناظري راه اندازی شد

کیان

http://nazerikargaheavaz.blogfa.com كارگاه آواز استاد شهرام ناظري

ماسح

چنین استادانی متاسفنه کم هستند!

پاركابي ماشين مشتي ممدلي

عجب شعر زيبايي نوشتين بهشيد خانم واقعا سليقه زيباي شما قابل ستايش است. عزت زياد . پاركابي

پاركابي ماشين مشتي ممدلي

شعر بسيار زيبايي نوشتين بهشيد خانم . سليقه زيباي شما قابل ستايش است. عزت زياد پاركابي